Demolice

demolice-1-mini Kompletní demolice budovy včetně uložení stavební suti a odvozu na skládku v areálu Žižkovských kasáren - Olomouc, rok 2004
demolice-2-mini Demolice a roztřídění demolovaného materiálu b.č.7 - Žižkovské kasárny Olomouc, rok 2004
demolice-3-mini Nakládání a odvoz demolovaného materiálu (stavební služby) na skládku b.č.7 - Žižkovské kasárny Olomouc, rok 2004
Terénní práce, celkový úklid staveniště b.č.7 - Žižkovské kasárny Olomouc, rok 2004
Kompletní demolice budovy včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren Lipník nad Bečvou, rok 2006
Kompletní demolice bývalého zemědělského družstva podolí Bouzov, rok 2005
Kompletní demolice bývalého zemědělského družstva podolí Bouzov, rok 2005
Kompletní demolice budovy včetně uložení stavebního materiálu (suti) a odvozu na skládku v areálu vojenské základny Olomouc Bystrovany, rok 2005
Kompletní demolice budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
Demolice budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-11-mini Demolice budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-12-mini Kompletní demolice budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-13-mini Terénní práce, celkový úklid staveniště budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-14-mini Terénní práce, celkový úklid staveniště budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-15-mini Kompletní demolice budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-16-mini Demolice budovy č. 80 včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-17-mini Kompletní demolice budovy č. 7 včetně uložení stavební suti a odvozu odpadu na skládku v areálu Žižkových kasáren Olomouc, rok 2004
demolice-18-mini Terénní práce, celkový úklid staveniště budovy číslo 7 v areálu Žižkových kasáren Olomouc, rok 2004
demolice-19-mini Kompletní demolice budovy, vybourání základů a základové desky, roztřízení demolovaného materiálu, odvoz a uložení stavební suti na skládku v areálu kasáren Lipník nad Bečvou, rok 2006
demolice-20-mini Dokončovací, úklidové a terénní práce po dokončení demolice v areálu kasáren Lipník nad Bečvou, rok 2006
demolice-21-mini Kompletní demolice budovy včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren Lipník nad Bečvou, rok 2006
demolice-22-mini Kompletní demolice budovy včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu kasáren Lipník nad Bečvou, rok 2006
demolice-23-mini Kompletní demolice budovy včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu vojenské základny Olomouc Bystrovany, rok 2005
demolice-24-mini Kompletní demolice budovy včetně uložení stavebního odpadu (suti) a odvozu na skládku v areálu vojenské základny Olomouc Bystrovany, rok 2005
demolice-26-mini Dokončovací, úklidové a terénní práce v areálu vojenské základny Olomouc Bystrovany, rok 2005
demolice-27-mini Přípravné práce před zahájením demolice budovy č.80 v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-28-mini Demolice budovy č.80 v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
demolice-29-mini Kompletní demolice budovy č.80 včetně uložení stavební suti a odvozu na skládku v areálu kasáren gen. Otakara Zahálky v Hranicích na Moravě, rok 2004
Demolice Kompletní demolice budovy č. 7 včetně uložení stavební suti a odvozu odpadu na skládku v areálu Žižkových kasáren Olomouc, rok 2004